Badanie Kardiotokograficzne – KTG 2017-08-12T11:57:21+00:00

Project Description

KTG jest to nieinwazyjne badanie, które w sposób ciągły rejestruje czynność serca płodu z jednoczesną rejestracją czynności skurczowej macicy.

Badanie KTG należy wykonać:

  • w przypadku zmiany charakteru ruchów dziecka: znaczne osłabienie, gwałtowne ruchy, zanik ruchów
  • w przypadku ciąży powikłanej m.in: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, ciąża mnoga, małowodzie/wielowodzie, niewyrównana nadczynność tarczycy, choroby serca u matki, przewlekłe choroby nerek u matki
  • według zaleceń lekarza lub położnej