Położna rodzinna

Opieka położnej rodzinnej

Zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej KAŻDEJ KOBIECIE będącej w ciąży oraz połogu przysługuje prawo do opieki położnej rodzinnej (dawniej tzw położnej środowiskowej). Już będąc w ciąży masz prawo zgłosić się do wybranej przez siebie położnej, po to byście mogły bliżej się poznać ale też skorzystać z edukacji okołoporodowej.

Jak wybrać odpowiednią położną

Przede wszystkim zbadać rynek, wypytać koleżanki  które już korzystały z takiej opieki w okresie ciąży czy po porodzie, przejrzeć internety 😉 portale społecznościowe. Często położne prowadzą blogi, funpage na których zamieszczają przydatne artykuły. Dzięki temu możesz też nieco bliżej poznać położną, zobaczyć w jaki sposób działa ( np czy jest zwolenniczką karmienia naturalnego, czy jej podejście jest bardziej zmedykalizowane) można również dowiedzieć się czy poza usługami refundowanymi przez NFZ świadczy inne usługi. Dodatkowe świadczenia zapewniają kompleksową, ciągłą opiekę nad ciężarną, matką i noworodkiem.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do wybranej położnej rodzinnej by wypisać deklarację, która uprawnia do korzystania z opieki w ramach NFZ. Deklarację można zmieniać 3 razy w roku kalendarzowym, kolejna zmiana jest odpłatna.

Obecnie nie ma rejonizacji. Oznacza to ,że nie musisz wybierać lekarza rodzinnego, pediatry, położnej z tej samej przychodni. Wcześniej jednak dowiedz się, czy twoje miejsce zamieszkania nie będzie przeszkodą w realizacji świadczeń.

Kim jest położna rodzinna i jakie świadczenia realizuje?

Położna rodzinna sprawuje opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami płci męskiej do 8 tygodnia życia. Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych (gabinet położnej, przychodnia w której jest zatrudniona) lub  w domu pacjentki.

W okresie ciąży począwszy od 21 tygodnia ciąży możesz spotkać się ze swoją położną na tzw EDUKACJĘ PRZEDPORODOWĄ . Są to spotkania, które mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kobiety do porodu, karmienia piersią, opieki i pielęgnacji nad noworodkiem.

Na edukacji opieka położnej się nie kończy. Po porodzie ta sama położna będzie towarzyszyć młodej mamie w pierwszych tygodniach połogu. Pierwsza wizyta patronażowa powinna odbyć się po wyjściu ze szpitala w ciągu 48 godzin  od momentu zawiadomienia przez matkę lub szpital, nie wliczając w to dni ustawowo wolnych od pracy. Położna jest zobowiązania do realizacji od 4 do 6 wizyt w przeciągu 2 miesięcy

Wizyty patronażowe mają na cel

1. Opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem w tym:

  • obserwacja i ocena rozwoju fizycznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów
  • ocena odruchów noworodka
  • ocena i kontrola przyrostów masy ciała
  • ocena sposobu karmienia (obserwacja aktu karmienia)
  • wykrywanie objawów patologicznych
  • ocena relacji rodziny z noworodkiem

2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią (promowanie i zachęcanie do karmienia naturalnego, pomoc w prawidłowym przystawianiu dziecka do piersi, wyłapywanie czynników ryzyka oraz pomoc w utrzymaniu laktacji) edukacja w zakresie szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej. Edukacja w zakresie laktacji rozszerzania diety u niemowląt, kontroli płodności, samoopieki

3. Opieka pielęgnacyjna, lecznica, diagnostyczna nad położniczą ( kobietą w okresie połogu)- obserwacja stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, kontrola obkurczania macicy, krwawienia połogowego, badanie i ocena gruczołów piersiowych, zdejmowanie szwów, pielęgnacja krocza.

4. Promowanie zachowań  prozdrowotnych: powrót do aktywności fizycznej, profilaktyka nietrzymania moczu w okresie połogu, odżywianie w okresie karmienia piersią

5.Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie

Położna rodzinna świadczy również OPIEKĘ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH, świadczenia realizowane są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty.

 

Jeżeli jeszcze nie masz swojej położnej zapraszam do kontaktu ze mną. Pracuję jako położna rodzinna na terenie MOSINA, PUSCZYKOWA, KOMORNIK, PLEWISK.Masz pytania, wątpliwoścei z chęcią Ci pomogę klik

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/opieka-okoloporodowa/standard-opieki-okoloporodowej/

http://www.nfz-szczecin.pl/wxim4_polozna_podstawowej_opieki_zdrowotnej_poz_srodowiskowa.htm

 

 

 

 

 

 

By | 2017-11-02T16:24:33+00:00 listopad 2nd, 2017|Blog|